HOME


UPCOMING EXCITEMENT!

◊◊◊

Wanna Check Out Photos
from the
Benevolent Association’s
Annual
Fishin’ & Firehouse Chili
Grand Slam
presented by
SUTPHEN?

Go to
boyntonbeachfirefighters.com

◊◊◊◊

CHECK OUT OUR WEATHER
HERE IN PARADISE!

Boynton Beach Weather Forecast, FL (33426)

ATTENTION ALL PARENTS & DRIVERS

Did you know that 96% of all Child Safety Seats are installed IMPROPERLY?

Boynton Beach Fire Rescue offers complete Child Safety Seat installations by Certified Child Safety Seat Technicians!

To make an appointment call the BBFRD Car Seat Hotline
561.742.6343

At a Boynton Beach Fire Rescue Mobile Fitting Station, Certified Child Safety Seat Technicians will help you check your child’s seat for proper installation. They can check for recall status and safety issues, and provide you with educational information to help you make sure your child is riding safely in your vehicle!


◊◊◊

È ske w te konnen?

96% tout chez machin timoun installe` mal nan machin!

Nan yon Boynton Beach estasyon ponpye mobil nomal , setifye pitit sekirite chez teknisyen pral ede w tcheke chez pitit elfbc5000se ou a pou yon bon enstalasyon.  Yo ka tcheke pou rantre kondisyon ak sekirite kesyon yo, epi  bay ou  edikasyon enfomasyon  pou ede w pou pi si ou ap kouri san danje nan machin ou!

Rele telefon` direk nan che`z oto pou Boynton Beach ponpye a jodi

a pou yon randevou.


◊◊◊

¿Sabía usted?

el 96% de todos los asientos de coche de niño se instala incorrectamente!

En un Boynton Beach rescate móvil de conexión estación de bomberos, técnicos del asiento de seguridad infantil certificados le ayudarán a comprobar que el asiento de su hijo para una instalación adecuada. Pueden comprobar el estado de recuperación y pregontas de seguridad

y proporcionarle información educativa que le ayudarán a asegurarse de que su hijo es conducido con seguridad en su vehículo!

Llame hoy al línea directa de asiento de automóvil de rescate de bomberos de Boynton Beach para programar su cita!